Máy Sấy Công Nghiệp 50kg/mẻ

Model : TSE-E50
Công suất : 50 KG/mẻ
Đặc Tính Kỹ Thuật:
+ Thể tích lồng: 1175 Lít
+ Năng Suất: 55 kg/mẻ
+ Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện
+ Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60 phút (min)
+ Công suất động cơ: 1 HP

Máy Sấy Công Nghiệp 40kg/mẻ

Model : TSE-E40
Công suất : 40 KG/mẻ
Đặc Tính Kỹ Thuật:
+ Thể tích lồng: 1075 Lít
+ Năng Suất: 45 kg/mẻ
+ Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện
+ Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60 phút (min)
+ Công suất động cơ: 1 HP

Máy Sấy Công Nghiệp 30kg/mẻ

Model : TSE-E30
Công suất : 30 KG/mẻ
Đặc Tính Kỹ Thuật:
+ Thể tích lồng: 875 Lít
+ Năng Suất: 35 kg/mẻ
+ Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện
+ Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60 phút (min)
+ Công suất động cơ: 1 HP