Máy Sấy Công Nghiệp 50kg/mẻ

Model : TSE-E50 Công suất : 50 KG/mẻ Đặc Tính Kỹ Thuật: + Thể tích lồng: 1175 Lít + Năng Suất: 55 kg/mẻ + Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện + Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60

Máy Sấy Công Nghiệp 40kg/mẻ

Model : TSE-E40 Công suất : 40 KG/mẻ Đặc Tính Kỹ Thuật: + Thể tích lồng: 1075 Lít + Năng Suất: 45 kg/mẻ + Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện + Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60

Máy Sấy Công Nghiệp 30kg/mẻ

Model : TSE-E30 Công suất : 30 KG/mẻ Đặc Tính Kỹ Thuật: + Thể tích lồng: 875 Lít + Năng Suất: 35 kg/mẻ + Hệ thống nhiệt: Hơi bão hòa hoặc điện + Thời gian giặt (Tùy chỉnh) : 40-60