Tag Archives: cho thuê máy phát điện tại nhơn trạch

Cho Thuê Máy Phát Điện Tại KCN Nhơn Trạch

Cho Thuê Máy Phát Điện Tại KCN Nhơn Trạch Công trình có tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng, giải ngân từ nguồn vốn khấu hao cơ bản của Công ty. Khởi công ngày 30/3/2016, đường dây 110kV Hyosung khi