Tag Archives: Máy phát điện tại Nhat Trang

Ghé Thăm Nha Trang Sau Bảo

Ghé Thăm Nha Trang Sau Bảo Cơn bão số 12 vừa đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Khánh Hòa được đánh giá là rất mạnh. Tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thiệt