Cơ Chế Vận Hành Động Cơ Máy Phát Điện

Điều giúp máy phát điện cũng các loại xe vận hành nhịp nhàng chính là động cơ, và một trong những động cơ phổ biến nhất hiện này là động cơ sử dụng nhiên liệu diesel. Vậy cách động cơ này vận hành như thế nào?
Động cơ Diesel là một loại động cơ đốt trong, khác với động cơ xăng (hay động cơ Otto). Sự cháy của nhiên liệu, tức dầu diesel, xảy ra trong buồng đốt khi piston đi tới gần điểm chết trên trong kỳ nén, là sự tự cháy dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao của không khí nén.

Điều Kiện Đồng Bộ Hóa Các Máy Phát Điện

Các điều kiện đồng bộ máy phát điện

1. Điều kiện về tần số: 2 máy phải bằng tần số với nhau, hoặc tần số máy phải bằng tần số lưới.

2. Điều kiện về điện áp: 2 máy phải cùng điện áp với nhau, hoặc điện áp máy phải bằng điện áp lưới.

3. Điều kiện về pha: 2 máy phải cùng thứ tự pha, và góc pha phải trùng nhau. Lý thuyết thì như vậy, nhưng thực tế, ta thấy điều kiện 1 và điều kiện 3 có vẻ như mâu thuẫn với nhau.